ที.ซี. สกรูน๊อตอินดัสทรี บจก.

tcscrewnut@hotmail.com
ที.ซี. สกรูน๊อตอินดัสทรี บจก.

Full Description


บริษัท ที.ซี. สกรูน๊อตอินดัสทรี จำกัด

ผลิตสกรู นอต รีเวท หมุดย้ำ สตัด แหวน

ที.ซี. สกรูน๊อตอินดัสทรีที่อยู่ (ภาษาไทย)

24/14 หมู่ 1 พระราม 2 ต.บางน้ำจืด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

Address (English)

24/14 Moo 1, Rama II Rd., Bangnamchuet, Mueang, Samutsakhon

Zip code

74000

Tel.

0-3481-3697-9

Fax

0-3481-2399