ที.ซี.พี. (1990) เทรดดิ้ง บจก.

tcp-1990@yahoo.com
ที.ซี.พี. (1990) เทรดดิ้ง บจก.

Full Description


ที.ซี.พี. (1990) เทรดดิ้ง บจก.
จำหน่ายเหล็กรูปพรรณและท่อสำหรับเกษตรที่อยู่ (ภาษาไทย)

280/9-11 สามแยกพระประแดง สุขสวัสดิ์ ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

Address (English)

280/9-11 Suksawat Rd., Bangpueng, Phrapradaeng, Samutprakan

Zip code

10130

Tel.

0-2817-3773-6, 0-2817-2959, 0-2463-4235

Fax

0-2817-2959-60

...