ที ซี เจ แอสเซท บจก.

tcj_asset@yahoo.com, asset@yahoo.com, webmaster@tcjasset.com
ที ซี เจ แอสเซท บจก.

Full Description


ที ซี เจ แอสเซท บจก.
บริการ ขาย-เช่าอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

1146/96-97 หมู่ 5 อาคารเอกไพลิน ศรีนครินทร์ ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

Address (English)

1146/96-97 Moo 5, Ekpailin Tower, Sinakharin Rd., Samrong-Nua, Mueang, Samutprakan

Zip code

10270

Tel.

0-2758-5811-3, 0-2385-8093-4

Fax

0-2385-8649