ซินิเมจ แมคแคนิคอล บจก.

contact@synimagethai.com
ซินิเมจ แมคแคนิคอล บจก.

Full Description


ซินิเมจ แมคแคนิคอล บจก.
รับเหมาก่อสร้าง-วางท่อ งานถัง ติดเครื่องจักร ต่อเติมไลน์ผลิตที่อยู่ (ภาษาไทย)

41345 ลาดพร้าว 134 ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.

Address (English)

41345 Latphrao 134, Latphrao Rd., Khlongchan, Bangkapi, Bangkok

Zip code

10240

Tel.

0-2734-2041-5

Fax

0-2734-2046

...