ซินครอน กรุ๊ป บจก.

synchrongroup@hotmail.com
ซินครอน กรุ๊ป บจก.

Full Description


ซินครอน กรุ๊ป บจก.
รับออกแบบโครงสร้างอาคารที่อยู่ (ภาษาไทย)

1129/1-2 อาคารสหกรณ์เคหะสถาน 1 เทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม.

Address (English)

1129/1-2 Thoetdamri Rd., Thanonnakhonchaisi, Dusit, Bangkok

Zip code

10300

Tel.

0-2243-5641, 0-2241-2950, 0-2243-5367

Fax

0-2243-4334

...