สวิทการช่าง หจก.


สวิทการช่าง หจก.

Full Description


สวิทการช่าง หจก.
รับเหมาก่อสร้าง งานปูน และงานเหล็ก ผลิตและรับซ่อมอุปกรณ์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

412 หมู่ 8 สุขสวัสดิ์ 26 สุขสวัสดิ์ เขตราษฎร์บูรณะ กทม.

Address (English)

412 Moo 8, Suksawat 26, Suksawat Rd., Ratburana, Bangkok

Zip code

10140

Tel.

0-2427-4358, 0-2428-3333

Fax

0-2874-5169