สวิฟท ซัพพลาย บจก.


สวิฟท ซัพพลาย บจก.

Full Description


สวิฟท ซัพพลาย บจก.
รับเหมาก่อสร้างคอนกรีต ฐานรากที่อยู่ (ภาษาไทย)

18/23-24 หมู่ 2 วัดหนามแดง ศรีนครินทร์ ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

Address (English)

18/23-24 Moo 2, Watnamdaeng, Sinakharin Rd., Bangkaeo, Bangphli, Samutprakan

Zip code

10540

Tel.

0-2383-3504, 0-2753-5816-7

Fax

0-2753-6831