สุธีการโยธา บจก.


สุธีการโยธา บจก.

Full Description


สุธีการโยธา บจก.
ผู้รับเหมางานทั่วไปที่อยู่ (ภาษาไทย)

33/2 หมู่ 14 รามคำแหง แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กทม.

Address (English)

33/2 Moo 14, Ramkhamhaeng Rd., Saensaep, Minburi, Bangkok

Zip code

10510

Tel.

0-2919-4531-9, 0-2543-8760, 0-2543-8395

Fax

0-2919-4540