สุรัตน์โลหะกิจ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส บจก.


สุรัตน์โลหะกิจ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส บจก.

Full Description


สุรัตน์โลหะกิจ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส บจก.
จำหน่าย ติดตั้งและซ่อมแซมประตูเหล็กม้วน งานสเตนเลสที่อยู่ (ภาษาไทย)

3761/251-252 ตรอกนอกเขต พระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม.

Address (English)

3761/251-252 Troknokkhet, Rama III Rd., Bangkhlo, Bangkholaem, Bangkok

Zip code

10120

Tel.

0-2212-8544, 0-2212-8547

Fax

0-2211-7321