สุรศักดิ์ เอ็นจิเนียริ่ง บจก.


สุรศักดิ์ เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

Full Description


สุรศักดิ์ เอ็นจิเนียริ่ง บจก.
ผู้รับเหมางานก่อสร้างทั่วไป งานโครงสร้างเหล็กที่อยู่ (ภาษาไทย)

108/4 พระราม 2 ต.บางน้ำจืด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

Address (English)

108/4 Rama II Rd., Bangnamchuet, Mueang, Samutsakhon

Zip code

74000

Tel.

0-2895-5955, 0-2895-5922

Fax

0-2895-5967