สุรักขะการ กรุ๊พ บจก.


สุรักขะการ กรุ๊พ บจก.

Full Description


สุรักขะการ กรุ๊พ บจก.
บริการงานรักษาความปลอดภัย



ที่อยู่ (ภาษาไทย)

9/136 หมู่ 9 หมู่บ้านสุขสวัสดิ์ 5 วงแหวน แขวงบางแค เขตภาษีเจริญ กทม.

Address (English)

9/136 Moo 9, Bangkhae, Phasicharoen, Bangkok

Zip code

10160

Tel.

0-2454-1013, 0-2455-3405, 0-2455-3411

Fax

0-2454-1013