สุนีย์ อินเตอร์เทรด บจก.


สุนีย์ อินเตอร์เทรด บจก.

Full Description


สุนีย์ อินเตอร์เทรด บจก.
บริการกำจัดปลวกที่อยู่ (ภาษาไทย)

911/2-3 ธนากร 4 รามคำแหง (สุขาภิบาล 3) แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.

Address (English)

911/2-3 Thanakorn 4, Ramkhamhaeng (Sukhaphibal 3) Rd., Minburi, Minburi, Bangkok

Zip code

10510

Tel.

0-2917-4681-4

Fax

0-2917-4680