ซันโก้ อุตสาหกรรม หจก.


ซันโก้ อุตสาหกรรม หจก.

Full Description


ซันโก้ อุตสาหกรรม หจก.
จำหน่ายบานพับที่อยู่ (ภาษาไทย)

29 หมู่ 2 เพชรเกษม 116 เพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กทม.

Address (English)

29 Moo 2, Phetchakasem 116, Phetchakasem Rd., Nongkhangphlu, Nongkhaem, Bangkok

Zip code

10160

Tel.

0-2420-4620

Fax

0-2431-2320