ซันเม็ททัล บจก.

smc01@cscoms.com
ซันเม็ททัล บจก.

Full Description


ซันเม็ททัล บจก.
ผลิตและจำหน่ายหน้าต่างระบายอากาศหลังคาที่อยู่ (ภาษาไทย)

180-184 อาคารศรีกรุงวัฒนา ชั้น 4 ราชวงศ์ แขวงจักรวรรดิ์ เขตสัมพันธวงศ์ กทม.

Address (English)

180-184 Metro Bldg., 4th Fl., Ratchawong Rd., Chakkrawat, Samphanthawong, Bangkok

Zip code

10100

Tel.

0-2222-5190, 0-2223-2176, 0-2224-5513, 0-2224-5638

Fax

0-2226-5099, 0-2226-2163