สุมาลี คอนสตรัคชั่น (2003) บจก.

sumalee2003@hotmail.com
สุมาลี คอนสตรัคชั่น (2003) บจก.

Full Description


สุมาลี คอนสตรัคชั่น (2003) บจก.
รับถมที่ ทุบตึก รื้อบ้าน ขุดสระ วางท่อที่อยู่ (ภาษาไทย)

35/93 ลาดพร้าว 23 ลาดพร้าว แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.

Address (English)

35/93 Latphrao 23, Latphrao Rd., Latyao, Chatuchak, Bangkok

Zip code

10900

Tel.

0-2541-6620, 0-2541-6617

Fax

0-2541-6620, 0-2541-6617