ซัม ยูทิลิตี้ส์แมเนจเมนท์ บจก.

info@sumgroup.co.th
ซัม ยูทิลิตี้ส์แมเนจเมนท์ บจก.

Full Description


ซัม ยูทิลิตี้ส์แมเนจเมนท์ บจก.
ออกแบบ ติดตั้งระบบสปริงเกอร์รดน้ำต้นไม้ ระบบน้ำพุ จัดสวนที่อยู่ (ภาษาไทย)

1178, 1180 บางนา-ตราด 27 บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กทม.

Address (English)

1178, 1180 Bangna-Trad 27, Bangna-Trad Rd., Bangna, Bangna, Bangkok

Zip code

10260

Tel.

0-2744-0708-10

Fax

0-2744-0712

...