สวนศิลป์สถาปัตย์ บจก.

suansilp@suansilp.com
สวนศิลป์สถาปัตย์ บจก.

Full Description


สวนศิลป์สถาปัตย์ บจก.
สร้างสวนด้วยงานศิลป์ สร้างสรรค์ธรรมชาติเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีที่อยู่ (ภาษาไทย)

84/11 เพชรเกษม 22 เพชรเกษม แขวงปากคลอง เขตภาษีเจริญ กทม.

Address (English)

84/11 Phetchakasem 22, Phetchakasem Rd., Pakkhlong, Phasicharoen, Bangkok

Zip code

10160

Tel.

0-2868-6977

Fax

0-2868-6878