สเตรกา บจก.

thada@strega.co.th, contactus@strega.co.th
สเตรกา บจก.

Full Description


สเตรกา บจก.
ขุดเจาะวางท่อใต้ดินที่สามารถกำหนดทิศทางตามการออกแบบ สำรวจสิ่งก่อสร้างและวัสดุใต้ดินด้วยเรดาร์ การซ่อมท่อที่ชำรุดใต้ดินที่อยู่ (ภาษาไทย)

21398 หมู่ 8 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

Address (English)

21398 Moo 8, Buengkhamproi, Lamlukka, Pathumthani

Zip code

12150

Tel.

0-2987-9667, 0-2549-2133, 0-2549-2134

Fax

0-2987-9668