สโตนเฮ้นช์ ดีไซน์ แอนด์ คอนซัลแทนส์ บจก.

service@stonehenge.co.th
สโตนเฮ้นช์ ดีไซน์ แอนด์ คอนซัลแทนส์ บจก.

Full Description


สโตนเฮ้นช์ ดีไซน์ แอนด์ คอนซัลแทนส์ บจก.
รับออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างที่อยู่ (ภาษาไทย)

41/19-21 อาคารแฟมิลี่ทาวน์ อินทามระ 29 สุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.

Address (English)

41/19-21 Family Town Bldg., Inthamara 29, Suthisanvinichchai Rd., Samsen-Nai, Phayathai, Bangkok

Zip code

10400

Tel.

0-2616-1227

Fax

0-2616-1229