เอสทีเอ็น คอนสตรัคชั่น บจก.

nv739@ksc.th.com, admin@stncons.com
เอสทีเอ็น คอนสตรัคชั่น บจก.

Full Description


เอสทีเอ็น คอนสตรัคชั่น บจก.
รับเหมาก่อสร้างที่อยู่ (ภาษาไทย)

1264 ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.

Address (English)

1264 Sinakharin Rd., Suanluang, Suanluang, Bangkok

Zip code

10250

Tel.

0-2721-5747-9

Fax

0-2321-8090