สตีวาร์ เอ็นจิเนีย บจก.

stewart@ksc.th.com
สตีวาร์ เอ็นจิเนีย บจก.

Full Description


สตีวาร์ เอ็นจิเนีย บจก.
รับเหมางานก่อสร้างทั่วไปที่อยู่ (ภาษาไทย)

177/1 อาคารบางกอกยูเนี่ยนอินชัวเล้นท์ 2 ยูนิต 1607 ชั้น 16 สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม.

Address (English)

177/1 Surawong Rd., Suriyawong, Bangrak, Bangkok

Zip code

10500

Tel.

0-2634-7054

Fax

0-2634-7056