สตาร์กรุ๊พ อินเตอร์การด์ หจก.


สตาร์กรุ๊พ อินเตอร์การด์ หจก.

Full Description


สตาร์กรุ๊พ อินเตอร์การด์ หจก.
บริการด้านงานรักษาความปลอดภัยที่อยู่ (ภาษาไทย)

37/36 เพชรบุรี 1 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.

Address (English)

37/36 Phetchaburi 1, Thungphayathai, Ratchathewi, Bangkok

Zip code

10400

Tel.

0-2216-3475