สแตนดาร์ด เทรนนิ่งการ์ด แอนด์ เซอร์วิส บจก.


สแตนดาร์ด เทรนนิ่งการ์ด แอนด์ เซอร์วิส บจก.

Full Description


สแตนดาร์ด เทรนนิ่งการ์ด แอนด์ เซอร์วิส บจก.
บริการรักษาความปลอดภัยที่อยู่ (ภาษาไทย)

123/735 กรีทรัพย์ นวมินทร์ แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม.

Address (English)

123/735 Greesap, Navamin Rd., Khannayao Khannayao, Bangkok

Zip code

10230

Tel.

0-2509-9561-2, 0-2930-7060, 0-2930-7296