สแตนดาร์ด เอลิเวเตอร์ บจก.

standard_elevator@yahoo.com
สแตนดาร์ด เอลิเวเตอร์ บจก.

Full Description


สแตนดาร์ด เอลิเวเตอร์ บจก.

ออกแบบ ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วน-อุปกรณ์ลิฟต์

สแตนดาร์ด เอลิเวเตอร์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

154 กรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม.

Address (English)

154 Krungkasem Rd., Bangkhunphrom, Phranakhon, Bangkok

Zip code

10200

Tel.

0-2282-1502, 0-2282-1644

Fax

0-2628-7996

...