สแตนดาร์ด อะลูมิเนียม คอนสตัคชั่น บจก.


สแตนดาร์ด อะลูมิเนียม คอนสตัคชั่น บจก.

Full Description


สแตนดาร์ด อะลูมิเนียม คอนสตัคชั่น บจก.
จำหน่ายและติดตั้งวงกบอะลูมิเนียมที่อยู่ (ภาษาไทย)

306/48 สุทธิพร อโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.

Address (English)

306/48 Suthiporn, Asoke-Dindaeng Rd., Dindaeng, Dindaeng, Bangkok

Zip code

10400

Tel.

0-2245-2253, 0-2246-6526, 0-2246-6129

Fax

0-2246-6526, 0-2691-2734