เอส ที โลตัส บจก.


เอส ที โลตัส บจก.

Full Description


เอส ที โลตัส บจก.
จำหน่ายเครื่องตรวจจับวัตถุโลหะ – อาวุธ แบบมือถือ และแบบประตูเดินผ่านยี่ห้อ GARRETT / U.S.A.ที่อยู่ (ภาษาไทย)

141/77 พหลโยธิน 52 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม.

Address (English)

141/77 Phaholyothin 52, Klong Tanon, Saimai, Bangkok

Zip code

10220

Tel.

0-2973-9992

Fax

0-2973-9993