เอส ที บิลด์ดิ้ง ดีไซน์ บจก.

firstbuilding@firstbuilding.com, atchara@firstbuilding.com
เอส ที บิลด์ดิ้ง ดีไซน์ บจก.

Full Description


เอส ที บิลด์ดิ้ง ดีไซน์ บจก.
ออกแบบ และรับเหมาก่อสร้างที่อยู่ (ภาษาไทย)

135/6 หมู่ 5 บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

Address (English)

135/6 Moo 5, Bangkruai-Sainoi Rd., Banglen, Bangyai, Nonthaburi

Zip code

11140

Tel.

0-2595-1457-8

Fax

0 -2595-1459