เอสเอส ซีเคียวริตี้ แอนด์ แทรเวล บจก.


เอสเอส ซีเคียวริตี้ แอนด์ แทรเวล บจก.

Full Description


เอสเอส ซีเคียวริตี้ แอนด์ แทรเวล บจก.
ให้บริการพนักงานรักษาความปลอดภัยสถานที่-บุคคลที่อยู่ (ภาษาไทย)

41345 หมู่ 7 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

Address (English)

41345 Moo 7, Bueng Kamproj, Lamlukka, Pathumthani

Zip code

12150

Tel.

0-2970-4706, 08-1903-9906