ศรีตรา หจก.

traffic@ksc.th.com
ศรีตรา หจก.

Full Description


ศรีตรา หจก.
ผู้รับเหมางานทั่วไปที่อยู่ (ภาษาไทย)

27 รามอินทรา 77 รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม.

Address (English)

27 Ramintra 77, Ramintra Rd., Khannayao, Khannayao, Bangkok

Zip code

10230

Tel.

0-2943-1896-8, 0-2510-0832, 0-2510-9097, 0-2510-9768

Fax

0-2510-1836