ศรีนคร เซอร์วิส เซ็นเตอร์ บจก.

p_o_p_piano@hotmail.com
ศรีนคร เซอร์วิส เซ็นเตอร์ บจก.

Full Description


ศรีนคร เซอร์วิส เซ็นเตอร์ บจก.
รับเหมา ซ่อมแซม และตกแต่งภายในที่อยู่ (ภาษาไทย)

310/438 หมู่บ้านปิ่นเจริญ 3 สรงประภา 14 แยก 1-2 สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.

Address (English)

310/438 Mooban Pincharoen 3, Srongprapa 14 Yaek 1-2, Srongprapa Rd., Sikun, Donmueang, Bangkok

Zip code

10210

Tel.

0-2566-2438

Fax

0-2566-2716