ศรีนครอลูมิเนียม บจก.


ศรีนครอลูมิเนียม บจก.

Full Description


ศรีนครอลูมิเนียม บจก.
จำหน่ายประตู-หน้าต่างอะลูมิเนียมที่อยู่ (ภาษาไทย)

4236/216-217 ประดู่ 1 เจริญกรุง แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม.

Address (English)

4236/216-217 Pradu 1, Charoenkrung Rd., Bangkhlo, Bangkholaem, Bangkok

Zip code

10120

Tel.

0-2289-2418, 0-2291-0816-7

Fax

0-2291-0735