ศรีชลธร บจก.

hotline1@bkk.loxinfo.co.th
ศรีชลธร บจก.

Full Description


ศรีชลธร บจก.
ก่อสร้าง ออกแบบและรับเหมาทั่วไปที่อยู่ (ภาษาไทย)

114/91-92 หมู่ 5 ภูมิเวช ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

Address (English)

114/91-92 Moo 5, Pakkret, Pakkret, Nonthaburi

Zip code

11120

Tel.

0-2960-7640-4

Fax

0-2960-7939