ศรีโชคชัยทอง (กรุ๊ป) หจก.


ศรีโชคชัยทอง (กรุ๊ป) หจก.

Full Description


ศรีโชคชัยทอง (กรุ๊ป) หจก.
รับทุบตึก รื้อถอนฐานราก สะพาน อาคาร โรงงาน สิ่งก่อสร้างที่อยู่ (ภาษาไทย)

17/61 โกสุมรวมใจ 15 วิภาวดี-รังสิต แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.

Address (English)

17/61 Kosumruamchai 15, Viphavadi-Rangsit Rd., Sikan, Donmueang, Bangkok

Zip code

10210

Tel.

0-2503-8341

Fax

0-2981-1556