ศรีบุญมา กรุ๊ป


ศรีบุญมา กรุ๊ป

Full Description


ศรีบุญมา กรุ๊ป

  • ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้าง สี เคมีภัณฑ์และปูนซีเมนต์
  • จำหน่ายกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้าง
  • ศูนย์รวมสี
  • ศูนย์รวมสุขภัณฑ์


ที่อยู่ (ภาษาไทย)

89/11 ราชพฤกษ์ ต.บางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี

Address (English)

89/11 Ratchapruek Rd., Bangkrang, Mueang, Nonthaburi

Zip code

11000

Tel.

0-2422-6627, 0-2595-4467, 0-2978-4355

Fax

0-2422-6629