สร้างบ้านดอทคอม บจก.

admin@srangbaan.com
สร้างบ้านดอทคอม บจก.

Full Description


สร้างบ้านดอทคอม บจก.
รับออกแบบ ควบคุมงาน และก่อสร้างบ้านที่อยู่ (ภาษาไทย)

999/9 อาคารเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 29 พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม.

Address (English)

999/9 29th Fl., Centralworld Bldg., Rama I Rd., Pathumwan, Pathumwan, Bangkok

Zip code

10330

Tel.

0-2207-2651

Fax

0-2207-2626