สระหลวงก่อสร้าง บจก.


สระหลวงก่อสร้าง บจก.

Full Description


สระหลวงก่อสร้าง บจก.
รับเหมางานก่อสร้าง, โยธา, ถนนที่อยู่ (ภาษาไทย)

41373 หมู่ 15 แขวงบางพรหม เขตตลิ่งชัน กทม.

Address (English)

41373 Moo 15, Bangphrom, Talingchan, Bangkok

Zip code

10170

Tel.

0-2887-8022-3

Fax

0-2887-8024