สแควร์ อาร์ช คอนสตรัคชั่น บจก.


สแควร์ อาร์ช คอนสตรัคชั่น บจก.

Full Description


สแควร์ อาร์ช คอนสตรัคชั่น บจก.
รับเหมาก่อสร้างที่อยู่ (ภาษาไทย)

52/199-200 สุขาภิบาล แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.

Address (English)

52/199-200 Sukhaphibal Rd., Latphrao, Latphrao, Bangkok

Zip code

10230

Tel.

0-2538-8570, 0-2530-5682

Fax

0-2530-5683