เอสคิว อาร์คิเต็ค แอนด์ แปลนเนอร์ บจก.

staff@sq.co.th, contact@sq.co.th
เอสคิว อาร์คิเต็ค แอนด์ แปลนเนอร์ บจก.

Full Description


เอสคิว อาร์คิเต็ค แอนด์ แปลนเนอร์ บจก.
รับออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม งานวางผังโครงการ ควบคุมงานก่อสร้างที่อยู่ (ภาษาไทย)

151 หมู่ 12 อาคารทีม ชั้น 7 นวลจันทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.

Address (English)

151 Moo 12, Team Bldg., 7th Fl., Nuanchan Rd., Khlongkum, Buengkum, Bangkok

Zip code

10230

Tel.

0-2509-9081-2

Fax

0-2509-9083