สปริงบอกซ์ บจก.

info@springbox.co.th
สปริงบอกซ์ บจก.

Full Description


สปริงบอกซ์ บจก.
จำหน่ายเครื่องวัดระยะทางด้วยเลเซอร์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

2922/160 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ ชั้น 4 เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.

Address (English)

2922/160 Chan Issara Tower, 4th Fl., New Phetchaburi Rd., Bangkapi, Huaikhwang, Bangkok

Zip code

10310

Tel.

0-2308-2994

Fax

0-2308-2995