สเป็คเชี่ยล ก่อสร้าง 1987 หจก.


สเป็คเชี่ยล ก่อสร้าง 1987 หจก.

Full Description


สเป็คเชี่ยล ก่อสร้าง 1987 หจก.
ออกแบบ ตกแต่ง ห้องดูหนัง ฟังเพลง ห้องบันทึกเสียงทั้งในบ้านพักอาศัย งานโครงการที่อยู่ (ภาษาไทย)

343/1 รัชฏภัณฑ์ ราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม.

Address (English)

343/1 Ratchtapan, Ratchaprarop Rd., Makkasan, Ratchathewi, Bangkok

Zip code

10400

Tel.

0-2246-4587

Fax

0-2246-6811