สเปเชียล เซ็นเตอร์ การ์ด บจก.


สเปเชียล เซ็นเตอร์ การ์ด บจก.

Full Description


สเปเชียล เซ็นเตอร์ การ์ด บจก.
บริการรักษาความปลอดภัยที่อยู่ (ภาษาไทย)

120/49 หมู่ 1 พหลโยธิน ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

Address (English)

120/49 Moo 1, Phaholyothin Rd., Prachathipat, Thanyaburi, Pathumthani

Zip code

12130

Tel.

0-2533-8470

Fax

0-2533-8470, 0-2936-2961