สแปน คอนซัลแตนท์ บจก.

main.span@gmail.com
สแปน คอนซัลแตนท์ บจก.

Full Description


  • วิศวกรที่ปรึกษางานศึกษาโครงการ, ออกแบบ-วางผัง, ควบคุม-บริหารโครงการก่อสร้าง ทั้งงานอาคาร และผังเมือง
  • บริการงานสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม งานศึกษาโครงการ, ออกแบบ-วางผัง, ควบคุม-บริหารโครงการก่อสร้าง ทั้งงานอาคาร และผังเมือง


ที่อยู่ (ภาษาไทย)

99/166-167 หมู่ 11 เสนานิคม พหลโยธิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.

Address (English)

99/166-167 Senanikhom, Phaholyothin Rd., Latphrao, Latphrao, Bangkok

Zip code

10230

Tel.

0-2942-3691-3

Fax

0-2942-3694