เซ้าท์ ซิตี้ ปิโตรเคม บจก.


เซ้าท์ ซิตี้ ปิโตรเคม บจก.

Full Description


จำหน่ายสารเคมี, กาวยาแนว; ซิลิโคน อะคริลิก โพลียูริเทน, กาวก่อสร้าง, กาวแทนตะปูที่อยู่ (ภาษาไทย)

258 อาคารเซ้าท์ ซิตี้ พัฒนาการ 30 พัฒนาการ แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กทม.

Zip code

10250

Tel.

0-2717-1730-48

Fax

0-2717-1750