ส่งเสริมสิทธิ์ หจก.


ส่งเสริมสิทธิ์ หจก.

Full Description


ส่งเสริมสิทธิ์ หจก.
รับเหมางานปูพื้นที่อยู่ (ภาษาไทย)

41330 วัดสังเวช ลำภู แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม.

Address (English)

41330 Lamphu Rd., Bangkhunphrom, Phranakhon, Bangkok

Zip code

10200

Tel.

0-2281-6944, 0-2282-2422

Fax

0-2282-8919