ทรงชัย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตัคชั่น บจก.


ทรงชัย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตัคชั่น บจก.

Full Description


ทรงชัย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตัคชั่น บจก.
รับเหมาก่อสร้างที่อยู่ (ภาษาไทย)

41437 หมู่ 7 บางนา-ตราด กม.17 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

Address (English)

41437 Moo 7, Bangna-Trad Rd., Km.17, Bangchalong, Bangphli, Samutprakan

Zip code

10540

Tel.

0-2312-7184-87

Fax

0-2312-7188

...