โซลิด คอนสตรัคชั่น บจก.

solidcon@hotmail.com, info@solidthai.com
โซลิด คอนสตรัคชั่น บจก.

Full Description


โซลิด คอนสตรัคชั่น บจก.
ผู้รับเหมางานภูมิสถาปัตย์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

589/1 วัดไผ่เงิน จันทน์ 43 แยก 35 แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กทม.

Address (English)

589/1 Watphaingoen, Chan 43 Yak 35 Rd., Watphrayakrai, Bangkholaem, Bangkok

Zip code

10120

Tel.

0-2211-4958, 0-2212-1063, 0-2211-4440

Fax

0-2674-7483, 0-2211-4958 ต่อ 20

...