เอสเอ็มซี พร็อพเพอร์ตี้ ซอฟต์ บจก.

smc2004company@yahoo.com
เอสเอ็มซี พร็อพเพอร์ตี้ ซอฟต์ บจก.

Full Description


เอสเอ็มซี พร็อพเพอร์ตี้ ซอฟต์ บจก.
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ ที่อยู่อาศัยและสำนักงานที่อยู่ (ภาษาไทย)

136 โชติวัฒน์ 3 ประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.

Address (English)

136 Chotiwat 3, Prachachuen Rd., Bangsue, Bangsue, Bangkok

Zip code

10800

Tel.

0-2589-6023, 0-2951-9757, 0-2913-2933

Fax

0-2589-2885