สมาร์ท อลาร์ม เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส บจก.


สมาร์ท อลาร์ม เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส บจก.

Full Description


สมาร์ท อลาร์ม เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส บจก.
นำเข้าและจำหน่ายระบบล็อกประตูไฟฟ้า ระบบคีย์การ์ดที่อยู่ (ภาษาไทย)

132/2 ประชาอุทิศ 33 ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตราษฎร์บูรณะ กทม.

Address (English)

132/2 Pracha-Uthit 33, Pracha-Uthit Rd., Bangmot, Ratburana, Bangkok

Zip code

10140

Tel.

0-2873-2938, 0-2873-3450, 0-2873-2090

Fax

0-2873-2938