สลิล ซิสเต็มส์ เวิร์ค หจก.

vangkk_t@yahoo.com, vangkk@asianet.co.th
สลิล ซิสเต็มส์ เวิร์ค หจก.

Full Description


สลิล ซิสเต็มส์ เวิร์ค หจก.
รับก่อสร้างบ้าน อาคาร โรงงาน รับปรึกษาออกแบบสถาปัตยกรรมที่อยู่ (ภาษาไทย)

27 พัฒนาการ 20 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.

Address (English)

27 Phatthanakan 20, Suanluang, Suanluang, Bangkok

Zip code

10250

Tel.

0-2361-9476-9, 0-2717-7420, 0-2717-9530

Fax

0-2361-9581, 0-2717-9050