สกายเพลซ

skyplace@skyplace.com
สกายเพลซ

Full Description


สกายเพลซ
จำหน่ายและให้เช่าอาคารชุดพักอาศัยที่อยู่ (ภาษาไทย)

522 ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.

Address (English)

522 Sinakharin Rd., Suanluang, Suanluang, Bangkok

Zip code

10250

Tel.

0-2731-7739-56

Fax

0-2731-7741